עסקאות נדל״ן בגרמניה
דיני ירושה וניהול עיזבון
תביעות מסחריות
ניסוח חוזים
חוות דעת משפטיות
דיני גרמניה, שוויץ וליכטנשטיין  
מיסוי בינלאומי
דיני תאגידים